ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Realizacja Projektów

WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU
W SZCZUROWEJ

W LATACH 2007-2016

Lp ROK TYTUŁ PROJEKTU NAZWA ORGANIZACJI WARTOŚĆ CAŁKOWITA KWOTA DOFINANSOWANIA
1 2007 "ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH" Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
28 260,00 zł 13 260,00 zł
2 2008 "BĘBNIĆ KAŻDY MOŻE, TROCHĘ LEPIEJ, TROCHĘ GORZEJ" Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce HORYZONTY 7 975,00 zł 6 000,00 zł
3 2008 "SILNE BRZMIENIE ŁĄCZY POKOLENIA.." Działaj Lokalnie HORYZONTY Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce HORYZONTY
10 075,00 zł 6 000,00 zł
4 2008 "ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH" Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
28 260,00 zł 13 260,00 zł
5 2009 "ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH" Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
20 300,00 zł 5 300,00 zł
6 2009 XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych "KRAKOWSKI WIANEK"
im. J. Cierniaka
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 33 470,97 zł 3 000,00 zł
7 2009/2010 Remont Sali widowiskowej z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 553 748,65 zł 334 731,00 zł
8 2010 POWÓDŹ POMAGAMY! FUNDACJA POMAGAMY
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
15 000,00 zł 15 000,00 zł
9 2010 ZAKUP STROJÓW KRAKOWSKICH, OBUWIA I AKOREDEONU DLA POJAWIAN Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 20 983,20 zł 5 000,00 zł
10. 2010 "ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH" Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
21 002,00 zł 4 780,00 zł
11 2010/2011 "Komputer i Internet –nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich" Europejski Fundusz Społeczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
49 715,00 zł 49 715,00 zł
12 2010/2011 "Szach-Mat! Młodzi Szachiści debiutują w Szczurowej"
Europejski Fundusz Społeczny
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
35 370,00 zł 35 370,00 zł
13 2011 "Akcja Młodych" w Szczurowej

Program "Młodzież w Działaniu"
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

19 512,73 zł 19 512,73 zł
14 2011 "ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH" Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
24 970,00 zł 6 800,00 zł
15 2012 Komputer i Internet -nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich II Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy
49 875.00 zł 49 875.00 zł
16 2012 Przygotowanie dokumentacji technicznej do adaptacji poddasza na cele działalności statutowej wraz z wymianą konstrukcji dachowej budynku głównego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000.00 zł 30 000.00 zł
17 2012/2013 Z komputerem za pan brat – kursy komputerowe II stopnia dla zaawansowanych Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy
42 115.00 zł 42 115.00 zł
18 2013 "Kultywowanie i promocja najcenniejszych wartości i dorobku kultury ludowej regionu krakowskiego Małopolski poprzez zorganizowanie uroczystej jubileuszowej, 30-tej edycji Festiwalu "Krakowski Wianek" w Szczurowejh Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 41450,43 zł 25000 zł
19 2013 I Piknik Modelarski – zlot zrzeszeń i pasjonatów modelarstwa" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 25194,63 zł 17 091,53 zł
20 2013 "Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w postaci wydania książki i nagrania utworów muzycznych" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 16 926,50 zł 12 824 zł
21 2013 "ScuroskoMagierecka – warsztaty i zakup strojów dla młodzieżowego zespołu ludowego w Szczurowej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 30 200 zł 24 160 zł
22 2013 "XXXI Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych "Krakowski Wianek" im. J. Cierniaka" Program Kultura – Interwencje ze środków Narodowego Centrum Kultury 2013 67 758,08 zł 28 695,55 zł
23 2013 „Poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej świetlicy działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczurowej poprzez zakup wyposażenia” PROW LGD – Małe Projekty 23 044,80 zł 14 309,68 zł
24 2013 „Przez zabawę do recyklingu – konkurs połączony z warsztatami” PROW LGD – Małe Projekty 5 357,65 zł 3 694,08 zł
25 2013 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Program Biblioteki Narodowej w Warszawie 29 124,00 zł 7 680,00 zł
26 2013 Program Orange dla bibliotek Fundacja Orange 845 zł 845 zł
27 2013 Pismo o przyznanie środków finansowych na współorganizacje imprezy „XXXI Krakowski Wianek” Zarząd Starostwa Powiatowego 6 000,00 zz  
28 2013 III Piknik Modelarski Zarząd Starostwa Powiatowego 5 000,00 zł  
29 2013 XXXI Festiwal „Krakowski Wianek" Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6000,00 zł  
30

2013

2014

„Przebudowa i remont na cele działalności statutowej poddasza budynku głównego Centrum Kultury w Szczurowej” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 584 169,00 zł 423 000,00 z
31 2014 Fundacja Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie 2014” „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” Świetlica Środowiskowa w Zaborowie ł2 495,00 zł 2 000,00 zł
32 2014 Fundacja Wspomagania Wsi – „Pożyteczne Ferie 2014” Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” – Świetlica Środowiskowa w Uściu Solnym 2 500,00 zł 2 000,00 zł
33 2014 „Podniesienie atrakcyjności i prestiżu Orkiestr Dętych z Gminy Szczurowa poprzez wyposażenie członków Orkiestry Dętej z Uścia Solnego i Szczurowej w instrumenty muzyczne i koszule reprezentacyjne”. PROW LGD – Małe Projekty 15 131,77 zł 9 841,28 zł
34 2014 „Kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów i doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szczurowa” PROW LGD – Małe Projekty 24 182,66 zł 15 968,36 zł
35 2014 XXXII Festiwal „Krakowski Wianek" Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Turystyki, Sportu i Promocji – program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa 2014” 5000,00 zł  
35 2014 Pismo o przyznanie środków finansowych na współorganizacje imprezy „XXXII Krakowski Wianek” Zarząd Starostwa Powiatowego 6 000,00 zł  
36 2014 III Piknik Modelarski Zarząd Starostwa Powiatowego 5 000,00 zł
 
38 2014 III Piknik Modelarski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Turystyki, Sportu i Promocji – program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa 2014” II edycja 4000,00 zł  
39 2014 „Pastuszkowe Granie… - promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w formie nagrania wideoklipów oraz wydanie materiałów promocyjnych” (foldery + torby promocyjne) PROW LGD – Małe Projekty

27 455,60 zł

20 176,00 zł
40 2014 „Utworzenie pola namiotowego w Dołędze dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających gminę” PROW LGD – Małe Projekty 68 560,56 zł 25 000,00 zł
41 2014 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Program Biblioteki Narodowej w Warszawie 22 516,00 zł 9 060,00 zł
42 2016 Uscianskie bajanie- dzialamy z pasja poprzez rozwijanie kreatywnosci i twórczosci plastycznej oraz rekodziela ludowego. Fundacja Banku Zachodniego WBK
,,Tu mieszkam, tu zmieniam”
5100.00 zł 4000,00 zł
43 2016 Bukiet Szczurowski Narodowe Centrum Kultury 43 000.00 zł 37 000.00 zł
44 2016 Satyrycznie, ale z moralem Polsko – Amerykanska Fundacja Wolnosci oraz Polska Fundacja Dzieci i Mlodziezy 10 800.00 zł 8400.00 zł
45 2016 Aktywnie i zdrowo spedzam czas Fundacja PZU 7000.00 zł 5810.00 zł
46 2017 35 Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, Instrumentalistów, Grup Œpiewaczych i Œpiewaków Ludowych Departament Narodowych Instytucji Kultury 61292.59 zł 2500.00 zł
47 2017 Atlas małej ojczyzny - mikrotoponimia regionu szczurowskiego Narodowe Centrum Kultury 46200.00 zł 28715.66 złWNIOSKI REALIZOWANE
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W SZCZUROWEJ


Wnioski realizowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego:

• " Poszerzenie oferty kulturalno – oświatowej świetlicy działającej przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Szczurowej poprzez zakup wyposażenia"
Umowa przyznania pomocy nr 01379-6930-UM0641057/12 z dnia 19.03.2013r. w załączeniu
Szczegółowy budżet projektu:

Lp ROK Całkowita kwota projektu Kwota refundowana Wkład własny VAT nie podlega zwrotowi
1 2013 23 044,80 zł 14 309,68 zł 4 425,93 zł 4 309,19 zł


• "Przez zabawę do recyklingu - konkurs połączony z warsztatami"
Umowa przyznania pomocy nr 01381-6930-UM0641059/12 z dnia 19.03.2013r. w załączeniu.
Szczegółowy budżet projektu:

Lp ROK Całkowita kwota projektu Kwota refundowana Wkład własny VAT nie podlega zwrotowi
1

2013

5 357,65 zł 3 694,08 zł 923,52 zł 740,05 zł


Program Biblioteki Narodowej w Warszawie
• "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"
Umowa przyznania dofinansowania nr BN/7396/13 z dnia 17.07.2013r.
Szczegółowy budżet projektu:

Lp ROK Całkowita kwota projektu Kwota refundowana Wkład własny VAT nie podlega zwrotowi
1 2013 29 124 zł 7 680,00 zł 21 444 zł 0,00 zł


Grudzień 2023
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019